Nieuwe producten

                          

Dienstverlening en projectaanpak Buro Market

   EN  

Buro Market biedt u voortaan ook volledig projectmanagement aan. We slaan daarvoor de handen in elkaar met D&C Services die op dit vlak over een zeer gedegen ervaring en kennis beschikt. 

We gaan van start met het bepalen en het onderzoeken van de stijlwensen van de klant. De interieurarchitect zal met behulp van een plan, schets en/of 3D de gewenste look en feel voor de nieuwe inrichting bepalen. Naast de gekende functionele karakteristieken, zal ook beslist worden welke stijl en sfeer de verschillende onderdelen moeten uitdragen. Deze gieten we in een totaalconcept en vertalen we dan in het scenario.

Aan de hand van de goedgekeurde plannen, starten we met de architecturale analyse. Per verdieping worden de benodigdheden, materialen, hoeveelheden, etc. berekend. Tenslotte worden er per zone detailplannen voor de verschillende aannemers opgemaakt indien nodig.

Project Management

Opstellen van een budgetraming en uitvoeringsplanning

Met al de vergaarde informatie uit het “Look&Feel”-rapport en architecturale analyse wordt voorgerekend welke budgetten er per fase moeten gereserveerd worden. Er worden voor elk onderdeel verschillende offertes aangevraagd (aantal te bepalen door KLANT) bij verschillende leveranciers en aannemers. KLANT kan op basis hiervan bepalen welke ze wensen te weerhouden. Tegelijk wordt een eerste globale planning opgebouwd, waarin de verschillende fases worden opgenomen. Bijkomend wordt het kritische pad aangeduid, zodat de einddatum van het project niet in het gedrang komt.

Organisatie en coördinatie van offerte-aanvragen, onderhandelingen en bestellingen

We staan garant voor onze onafhankelijkheid op de markt. Wij vragen, krijgen en willen geen commissies van onderaannemers die werken uitvoeren. Dit betekent écht onafhankelijk advies, en voor u een lagere eindprijs voor de materialen.

We organiseren de verschillende offerteaanvragen die moeten worden uitgevoerd. Er is vooraf nauw overleg met de aankoopdienst van KLANT, die het formele traject bewaakt, en de bestelling bij de gekozen aannemer of leverancier zal plaatsen.

Technische werfopvolging

We staan in voor de coördinatie en controle van de inrichtingswerken. Zowel technische kwaliteit, budget als timing worden van nabij gevolgd. Vertragingen die zich op het kritische pad bevinden, worden gemeld aan KLANT, met een voorstel van oplossing. In de uitvoeringsfase zullen er voldoende overleg sessies worden georganiseerd met alle betrokken partijen.

We maken voor KLANT een regelmatige en vaste rapportering op, met status, vooruitgang en eventuele bottle-necks. We willen benadrukken, dat de stijl van ons huis het aanbieden is van oplossingen, en niet het louter signaleren (en dus doorschuiven) van problemen aan KLANT.

Post-implementatie evaluatie

Indien nodig, kunnen we in de eerste dagen na de verhuis nog aanwezig zijn om alle vragen en opmerkingen op te vangen, op te lijsten en de nodige acties te ondernemen. 

                                         

Contacteer ons voor meer informatie